Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Chủ Nhật - Ngày của Chúa - Ngày của Trời


Latina: dies Solis / dies Domini, dies Lunae, dies Martis, dies Mercurii, dies Iovis, dies Veneris, dies Saturni
Français: Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi
English: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
日本語: 日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日
中文: 星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六
Tiếng Việt: Chủ nhật, Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy