Thứ Tư, 4 tháng 2, 2009

Làm sao qua được cái hạn này đây?!

Một chữ hạn, hai nghĩa khác nhau, thế mà hay!
Hạn = deadline
Hạn = misfortune

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2009

Giọt Đàn Bầu

Nghe từng giọt đàn bầu ngân rõ giọng quê mình, ôi thương nhớ làm sao!

Trống Cơm


Ru Con


Ví Dặm


Flirting Song


Fishing


Giận Mà Thương